Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lệ Thủy có 69 trường học đạt chuẩn quốc gia

27-03-2019

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa về cơ sở vật chất, về công tác quản lý, tổ chức dạy và học nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện là mục tiêu phấn đấu của ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Lệ Thủy.

 

Đến nay, toàn huyện Lệ Thủy đã có 69/96 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 71,87%. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Lệ Thủy trong tốp các địa phương có chất lượng giáo dục cao trên địa bàn tỉnh.

Đối với bậc học mầm non, có 18/30 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2; bậc tiểu học có 28/32 trường, trong đó có 8 trường tiểu học mức độ 2; THCS có 20/29 trường; THPT có 3/6 trường.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lệ Thủy đã có sự quan tâm đúng mức đến sự nghiệp trồng người; ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các địa phương làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; tích cực chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đôn đốc việc duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các trường học đã đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRẠCH

Địa chỉ: Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 855697457. Email:mn_lientrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnlientrach.edu.vn